Jesteś tutaj:

O nas

14887
Biblioteka to nie tylko miejsce, w której można wypożyczyć książkę, przejrzeć pisma, skorzystać z kawiarenki internetowej. Zmieniamy ją stopniowo – poszerzając i urozmaicając ofertę – by coraz więcej osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach znalazło w niej coś dla siebie. Więcej, by poczuło, że dzięki temu, co tu przeżyli, kogo tu spotkali, ich życie nabrało barw.
Biblioteka kojarzy się przede wszystkim w książkami. Z ich wypożyczaniem, czytaniem. Ale nie ma dwóch takich samych bibliotek – choćby ze względu na ilość i rodzaj zgromadzonych w nich książek. Biblioteka w Radzyminie stara się być biblioteką nowoczesną, dostępną w różnych porach dnia. Dzięki katalogowi zbiorów dostępnemu on-line nie trzeba wychodzić z domu, by zorientować się, czy dostępna jest poszukiwana książka, a następnie ją zarezerwować (by być pewnym, że będzie odłożona – czekała na naszą wizytę w bibliotece). Co roku dokupujemy setki nowości, wsłuchując się w sugestie i propozycje czytelników.
Ciągle się rozwijamy i urozmaicamy ofertę kulturalną. Chcemy być postrzegani jako instytucja otwarta nie tylko na ludzi, ale także na ich oczekiwania. Chcemy, by korzystający z naszej oferty mieli wpływ na jej kształtowanie. Ważne jest dla nas nie tylko to, by biblioteka tętniła życiem, sale w czasie imprez były pełne, ale – przede wszystkim – by wychodzący z naszego ośrodka byli zadowoleni z tego, co przeżyli, czego doświadczyli. Wszak o sukcesie przedsięwzięcia decyduje nie tylko wysoka frekwencja, ale przede wszystkim odczucia jego uczestników.