Jesteś tutaj:

Wrzutnia na książki

12889
Od grudnia 2019 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin działa wrzutnia na książki, czyli całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek. Wrzutnia umożliwia wygodny sposób oddania książek w dniach i godzinach, kiedy Biblioteka jest nieczynna. Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z urządzenia.


ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI

1. Wrzutnia służy do zwracania książek wypożyczonych z w Bibliotece głównej w dniach i godzinach, gdy placówka jest nieczynna.
2. Zbiory wypożyczone w innych placówkach, nie mogą być zwracane z wykorzystaniem wrzutni.
3. Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych książek do oznaczonego otworu.
    Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
4. Wrzutnia jest dostępna przez całą dobę.
5. Książki z wrzutni wyjmowane są codziennie rano, od poniedziałku do soboty.
6. Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni są zdejmowane z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.
7. Dokonując zwrotu materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że w przypadku
    nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, 
    a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
8. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika od uiszczenia 
    opłaty za nieterminowy zwrot.
9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych 
     Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
10. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi.
11. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami i audiobookami.
12. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Wrzutnia na książki znajduje się w budynku Biblioteki od strony Miejskiej Sali Koncertowej. Zachęcamy do korzystania z nowej możliwości zwrotu książek


Wrzutnia została zakupiona ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2
„Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.