Jesteś tutaj:

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025

5214

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) jest największym i jednym z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.


Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje czytelnicze (tj. publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki, synchrobooki).

Biblioteka w Radzyminie pozyskała następujące dotacje na zakup nowości wydawniczych: 

 

2021 roku - 16 250,00 zł,

2022 roku - 17 500,00 zł,

2023 roku - 21 250,00 zł.

 

 

nprcz-belka-nck-kolor-rgb kopia.jpg (210 KB)